Rada Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Przewodniczący Rady Fundacji: Prof. dr hab. Jan Pikul

Zastępca Przewodniczącego Rady: Mgr inż. Piotr Grygier

Sekretarz Rady: Dr Izabela Pietrzak–Abucewicz

Członkowie Rady Fundacji:

 Prof. dr hab. Roman Gornowicz
Prof. dr hab. Wiesław Koziara
Mgr Sławomir Polański

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu Fundacji: Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Członkowie Zarządu Fundacji:

Prof. dr hab. Piotr Konieczny
Mgr inż. Robert Fabiański

Statut Fundacji pdf