Misją Fundacji jest wspieranie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we wszelkich jego działaniach poprzez pomoc finansową i merytoryczną oraz tworzenie i organizowanie ruchu społecznego wokół jego celów. Chcemy wzbudzić Państwa zainteresowanie działalnością naszej Fundacji i jednocześnie zachęcić do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie dla zysku. Jest instytucją wspierającą – poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności naukowej, społecznej i kulturalnej oraz docelowo – fundującą pomoc stypendialną. >>czytaj więcej

aktualności Projekty

Zaproszenie na konferencję "Gospodarka łowiecka jako element ochrony różnorodności biologicznej oraz budowania wiadomości ekologicznej społeczeństwa" pod patronatem JM prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka Rektora UP w Poznaniu >> czytaj wiecej

W II połowie 2017 roku Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wydała wspaniały album autorstwa Macieja Fiszera pt. AETERNUM >>czytaj więcej